Mensen hebben meer talenten dan zichtbaar is in gedrag
Masker