Mensen hebben meer talenten dan zichtbaar is in gedrag
Masker

Karin Snijders MEd.

Mensen helpen om zelf tot inzicht te komen welke talenten zij hebben en handvatten geven om die talenten te benutten. Dat is wat ik het allerliefste doe. Niets raakt mij meer als dat ik iemand zie die graag anders zou willen dan dat hij of zij nu kan of mag, maar niet weet hoe dit te veranderen.

In alles wat ik doe streef ik ernaar om zichtbare en aantoonbaar waardevolle bijdrages te leveren in de ontwikkeling van mensen én van organisaties. Die bijdrages zijn:

  • kennisontwikkeling en gedragsverandering van mensen;
  • samen tot nieuwe inzichten komen en gezamenlijk ideeën ontwikkelen;
  • concepten, modellen, instrumenten en handvatten ontwikkelen die ondersteuning bieden voor het dagelijkse werk;
  • het (door) ontwikkelen van systemen en processen binnen een organisatie;
  • nieuwe producten of diensten ontwikkelen.

Ik ben conceptueel en ontwikkelingsgericht met een focus op de lange termijn. Ik breng vraag en aanbod bij elkaar op een manier die er voor alle partijen toe doet. Ik lever graag maatwerk. Daarbij vind ik het belangrijk om ‘out of the box’ te denken, creatief te zijn en op zoek te gaan naar oplossingen die passen bij de persoon of de organisatie. Mijn onderscheidend vermogen hierin is dat ik:

  • vragen stel die tot overdenkingen uitnodigen;
  • grote lijnen overzie en verbanden leg;
  • streef naar duurzame adviezen en oplossingen;
  • me kan verplaatsen in het perspectief van de klant;
  • ontwikkelingsgericht werk vanuit het gedachtegoed ‘Lang leve het leren!’.

Mijn kracht ligt in het praktisch handelen, waarbij mijn inzichten en kennis niet alleen gevoed worden door reeds bestaande kennis en inzichten, maar ook door mijn intuïtie en verbeelding.