Mensen hebben meer talenten dan zichtbaar is in gedrag
Masker

Ruud Teutelink MEd.

Passie geeft kracht. Wanneer mensen vanuit een diepliggende passie werken, zie je dat in de uitstraling die zij hebben. Ze hebben een vastberaden, positieve blik in de ogen en zijn proactief. Passie is hoogste vorm van intrinsieke motivatie. Je bent gemotiveerd zonder dat iemand jou daarin stuurt. Je staat op dat moment dichtbij jezelf, dichtbij je eigen identiteit. Op dat moment werken het brein en het gevoel op een logische manier vanuit je natuur samen.

Jezelf echt vanuit je passie laten zien, vraagt een omgeving waarin je jezelf kunt zijn. In het werken met mensen streef ik er naar om de barrières die passie blokkeren weg te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen tevoorschijn komt met eigen denkbeelden. Dit doe ik op individueel, team- en organisatieniveau. Mijn aanpak kenmerkt zich door het stellen van vragen. Ook vragen die gaan over zaken die op een dieperliggend niveau leven; de verdiepende vraag stellen. Het terrein verkennen dat achter de standpunten ligt; de gevoelens en waarden. De inzichten die we daar krijgen, helpen om de situatie scherper te krijgen. Ik zet hierbij actief mijn gevoelige aard in om dat wat ik waarneem bespreekbaar te maken. Vaak leidt dit tot prachtige en ook ontroerende momenten waarin blijkt dat mensen meer met elkaar gemeen hadden dan gedacht. Deze momenten geven voeding aan een hernieuwd proces met henzelf, maar ook aan het proces van het team of de organisatie. Mijn creativiteit en conceptuele denkvermogen helpen teams en organisatie samen om de nieuwe inzichten en ideeën in de praktijk tot leven te brengen.

Wanneer een ieder tevoorschijn komt, kan er ook kenniscreatie plaatsvinden. Kenniscreatie heeft tot doel om als groep/team naar gemeenschappelijke kennis te komen. Samen zien we immers meer dan alleen. Je bent en raakt betrokken bij elkaar en bij het gezamenlijke doel. Mensen opereren weer meer als team doordat ze vragen stellen en naar elkaar luisteren.

Dialoog is de kern van mijn werk als coach & gespreksleider en dan:

 • Maak ik moeilijke onderwerpen bespreekbaar.
 • Weet ik discussie om te zetten naar een dialoog.
 • Zorg ik dat ieder individu inbreng heeft.
 • Bied ik een leeromgeving waarin nieuwe kennis, activiteiten en (collectieve) richting ontstaat.
 • Zorg ik voor een creatieve setting en werkvormen die bijdragen aan het tevoorschijn komen.
 • Is er sprake van gelijkwaardigheid.

Onderstaande woorden omschrijven mij en mijn werkwijze:

 • Gevoel
 • Zone van naaste ontwikkeling
 • Dialoog
 • Creativiteit
 • Deep-democracy
 • Eerlijkheid
 • Betrokkenheid
 • Authenticiteit
 • Kwetsbaarheid
 • Anekdotes
 • Veiligheid

Ik ontmoet graag mensen en zie uit naar vruchtbare en leerzame sessies.