Mensen hebben meer talenten dan zichtbaar is in gedrag
Masker

Onbeperkt Samenwerken

Werk je met mensen met een beperking? Wil je graag samenwerken i.p.v. samen werken? Wil je alle kwaliteiten van de ander benutten? Investeer dan in Onbeperkt Samenwerken. Autisme, schizofrenie, borderline etc. kun je niet veranderen, dat heb je. Het enige wat je kunt veranderen is hoe we omgaan met zo’n beperking.

‘Mijn grootste beperking is hoe collega’s met mij omgaan’ – Henk 

Vooroordelen en onbegrip staan een goede onderlinge samenwerking vaak in de weg. Onbeperkt samenwerken vraagt om :

 • begrip voor het gedrag en de emoties van anderen
 • loslaten van vooroordelen
 • te luisteren naar elkaar
 • respect voor jezelf en de ander

In de training Onbeperkt Samenwerken leer je gedurende 4 dagdelen meer over de verschillende beperkingen die mensen hebben. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke beperkingen en beperkingen zoals autisme, borderline, schizofrenie en ADHD. Je leert een beperking herkennen, je krijgt handvatten om met het gedrag dat voort komt uit deze beperking om te gaan en je leert de kwaliteiten van de mensen te benutten. Je vergroot dus niet alleen je kennis van beperkingen, je werkt ook actief aan je begeleidings- en communicatie vaardigheden.

De volgende thema’s komen aan bod in deze training:

 • Kenmerken van het scala aan (psychische) beperkingen; wat houden ze in en hoe herken je ze?
 • Gedrag; waar komt gedrag vandaan? Wat gebeurt er als iemand een ‘defect’ heeft en tot welk gedrag leidt dit?
 • Grenzen stellen; weten wanneer los te laten en over te dragen aan therapeut, psycholoog, etc.
 • Grenzen stellen bij agressie
 • Geven van instructie
 • Geven van feedback:
  • Taakgericht: sandwichfeedback (verhogen zelfvertrouwen en lerend vermogen)
  • Gedragsgericht: vanuit ik, feitelijke beschrijving gedrag plus effect, maken afspraken (veilige manier van bespreken ongewenst gedrag)
 •  Beinvloeden en omgaan met emoties

Enkele quotes van deelnemers die de training hebben gevolgd:

 • De training heeft een positieve benadering op het scala aan beperkingen die mensen kunnen hebben.
 • Het is goed dat ieder mens anders denkt.
 • Met behulp van de informatie uit de training lukt het mij nu om een beperking te herkennen.
 • De training heeft mij geleerd meer begrip te hebben voor de situatie van een ander en ook heel duidelijk gemaakt wat ikzelf aan die situatie kan doen.
 • Ik heb geleerd om mijn grenzen duidelijk aan te geven en daaraan vast te houden.

Download hier alle informatie in PDF